Moja zóna

Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686

Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica
37811436
2021651324
Nemá
25-49 zamestnancov
01.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
132 tis. €
-20,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686


Štatutári Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686


Spoločníci Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686


Kataster Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686