Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680

Stará Bystrica 680, 023 04 Stará Bystrica
37811444
2021651302
Nemá
50-99 zamestnancov
01.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
49,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680


Štatutári Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680


Kataster Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680