Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680

Stará Bystrica 680, 023 04 Stará Bystrica
37811444
2021651302
Nemá
50-99 zamestnancov
01.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
48,3 tis. €