Moja zóna

Základná umelecká škola Frica Kafendu

Sv. Cyrila a Metoda 20, 038 61 Vrútky
37811720
2021669056
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A