Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina

Brodno 110, 010 14 Žilina
37811789
2021664612
SK2021664612
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
104 tis. €
115,5 %
2020/2019