Moja zóna

Základná škola

Rázusová 2260, 022 01 Čadca
37812238
2021666097
Nemá
50-99 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
179 tis. €
-19,4 %
2020/2019