Moja zóna

Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov č. 781

Skalité - Kudlov 781, 023 14 Skalité
37812386
2021671278
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
57 tis. €
640,8 %
2020/2019