Moja zóna

Základná škola s materskou školou Rudinská

Rudinská 115, 023 31 Rudinská
37812483
2021667912
Nemá
20-24 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Rudinská


Štatutári Základná škola s materskou školou Rudinská


Spoločníci Základná škola s materskou školou Rudinská


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Rudinská


Kataster Základná škola s materskou školou Rudinská


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Rudinská