Moja zóna

Základná škola Nesluša

Nesluša 837, 023 41 Nesluša
37812548
2021681486
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Nesluša


Štatutári Základná škola Nesluša


Spoločníci Základná škola Nesluša


Predmety podnikania Základná škola Nesluša


Kataster Základná škola Nesluša


Skrátené výkazy Základná škola Nesluša