Moja zóna

Základná škola Horný Vadičov

Horný Vadičov 277, 023 45 Horný Vadičov
37812581
2021669958
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,03 tis. €
284 tis. €
41,3 %
2020/2019