Moja zóna

Základná škola Horný Vadičov

Horný Vadičov 277, 023 45 Horný Vadičov
37812581
2021669958
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,03 tis. €
292 tis. €
41,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola Horný Vadičov


Štatutári Základná škola Horný Vadičov


Spoločníci Základná škola Horný Vadičov


Predmety podnikania Základná škola Horný Vadičov


Kataster Základná škola Horný Vadičov


Skrátené výkazy Základná škola Horný Vadičov