Moja zóna

Základná škola Dolná Tižina

Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina
37812700
2021667736
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
184 tis. €
-29,8 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola Dolná Tižina


Štatutári Základná škola Dolná Tižina


Spoločníci Základná škola Dolná Tižina


Predmety podnikania Základná škola Dolná Tižina


Kataster Základná škola Dolná Tižina


Skrátené výkazy Základná škola Dolná Tižina