Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Nová Bystrica-Vychylovka, 023 05 Nová Bystrica
37812815
2021671190
Nemá
10-19 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A