Moja zóna

Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto

Komenského 1163, 024 01 Kysucké Nové Mesto
37812840
2021668055
Nemá
5-9 zamestnancov
30.06.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A