Moja zóna

Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481

Oravská Polhora 481, 029 47 Oravská Polhora
37813102
2021678417
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
53,2 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481


Štatutári Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481


Spoločníci Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481


Kataster Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481