Moja zóna

Základná škola s materskou školou Dlhé Pole

Dlhé Pole č.s. 38, 013 32 Dlhé Pole
37813293
2021669639
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Dlhé Pole


Štatutári Základná škola s materskou školou Dlhé Pole


Spoločníci Základná škola s materskou školou Dlhé Pole


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Dlhé Pole


Kataster Základná škola s materskou školou Dlhé Pole


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Dlhé Pole