Moja zóna

Základná umelecká škola Ladislava Árvaya

Dolný Val 12, 011 42 Žilina
37813358
2021671740
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
12,5 tis. €