Moja zóna

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina

Martinská ulica 19, 010 08 Žilina
37813412
2021671113
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A