Moja zóna

Základná škola s materskou školou Boleráz 456

Boleráz 456, 919 08 Boleráz
37836463
2021630545
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Boleráz 456


Štatutári Základná škola s materskou školou Boleráz 456


Spoločníci Základná škola s materskou školou Boleráz 456


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Boleráz 456


Kataster Základná škola s materskou školou Boleráz 456


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Boleráz 456