Moja zóna

Základná škola Sobotište

Sobotište 317, 906 05 Sobotište
37837079
2021611768
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Sobotište


Štatutári Základná škola Sobotište


Spoločníci Základná škola Sobotište


Predmety podnikania Základná škola Sobotište


Kataster Základná škola Sobotište


Skrátené výkazy Základná škola Sobotište