Moja zóna

Základná škola s materskou školou Unín 420

Unín 420, 908 46 Unín
37838580
2021643327
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Unín 420


Štatutári Základná škola s materskou školou Unín 420


Spoločníci Základná škola s materskou školou Unín 420


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Unín 420


Kataster Základná škola s materskou školou Unín 420


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Unín 420