Moja zóna

Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským

Pataš 228, 929 01 Pataš
37847571
2021780849
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským


Štatutári Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským


Spoločníci Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským


Kataster Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským