Moja zóna

Základná škola s materskou školou Svätoplukovo

Svätoplukovo 37, 951 16 Svätoplukovo
37856430
2021736937
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
13,2 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Svätoplukovo


Štatutári Základná škola s materskou školou Svätoplukovo


Spoločníci Základná škola s materskou školou Svätoplukovo


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Svätoplukovo


Kataster Základná škola s materskou školou Svätoplukovo


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Svätoplukovo