Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Šalgovce č. 112

Šalgovce 112, 956 06 Šalgovce
37860615
2021603991
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
670 tis. €
-83,5 %
2018/2017

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Šalgovce č. 112


Štatutári Základná škola s materskou školou, Šalgovce č. 112


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Šalgovce č. 112


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Šalgovce č. 112


Kataster Základná škola s materskou školou, Šalgovce č. 112


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Šalgovce č. 112