Moja zóna

Základná škola, Kovarce 164

Kovarce 164, 956 15 Kovarce
37860666
2021606620
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola, Kovarce 164


Štatutári Základná škola, Kovarce 164


Spoločníci Základná škola, Kovarce 164


Predmety podnikania Základná škola, Kovarce 164


Kataster Základná škola, Kovarce 164


Skrátené výkazy Základná škola, Kovarce 164