Moja zóna

Základná škola s materskou školou Veľké Lovce

Veľké Lovce 59, 941 42 Veľké Lovce
37860984
2021607302
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Veľké Lovce


Štatutári Základná škola s materskou školou Veľké Lovce


Spoločníci Základná škola s materskou školou Veľké Lovce


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Veľké Lovce


Kataster Základná škola s materskou školou Veľké Lovce


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Veľké Lovce