Moja zóna

Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4

Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077
2021609260
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Ost.jedálenské služby

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
33,5 tis. €
174,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4


Štatutári Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4


Spoločníci Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4


Predmety podnikania Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4


Kataster Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4


Skrátené výkazy Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4