Moja zóna

Základná škola s materskou školou Kolta

Kolta 245, 941 33 Kolta
37863924
2021639840
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Kolta


Štatutári Základná škola s materskou školou Kolta


Spoločníci Základná škola s materskou školou Kolta


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Kolta


Kataster Základná škola s materskou školou Kolta


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Kolta