Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Demandice 131

Demandice 131, 935 85 Demandice
37864319
2021647353
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Demandice 131


Štatutári Základná škola s materskou školou, Demandice 131


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Demandice 131


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Demandice 131


Kataster Základná škola s materskou školou, Demandice 131


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Demandice 131