Moja zóna

Základná škola Farná 151

Farná 151, 935 66 Farná
37864335
2021645395
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Farná 151


Štatutári Základná škola Farná 151


Spoločníci Základná škola Farná 151


Predmety podnikania Základná škola Farná 151


Kataster Základná škola Farná 151


Skrátené výkazy Základná škola Farná 151