Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87

Čeľadice 87, 951 03 Čeľadice
37865269
2021649729
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87


Štatutári Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87


Kataster Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87