Moja zóna

Základná škola - Klasov, Školská 20, 951 53

Školská 20, 951 53 Klasov
37865561
2021645351
Nemá
20-24 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
13,5 tis. €
-42,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola - Klasov, Školská 20, 951 53


Štatutári Základná škola - Klasov, Školská 20, 951 53


Spoločníci Základná škola - Klasov, Školská 20, 951 53


Predmety podnikania Základná škola - Klasov, Školská 20, 951 53


Kataster Základná škola - Klasov, Školská 20, 951 53


Skrátené výkazy Základná škola - Klasov, Školská 20, 951 53