Moja zóna

Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou

Priechod 179, 976 11 Priechod
37892509
2021697601
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
50,4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou


Štatutári Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou


Spoločníci Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou


Predmety podnikania Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou


Kataster Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou


Skrátené výkazy Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou