Moja zóna

Základná škola s materskou školou Vavrečka 204

Vavrečka 204, 029 01 Vavrečka
37903098
2021732625
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Vavrečka 204


Štatutári Základná škola s materskou školou Vavrečka 204


Spoločníci Základná škola s materskou školou Vavrečka 204


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Vavrečka 204


Kataster Základná škola s materskou školou Vavrečka 204


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Vavrečka 204