Moja zóna

Základná škola s materskou školou Klubina

Klubina 157, 023 04 Klubina
37910400
2021891828
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Klubina


Štatutári Základná škola s materskou školou Klubina


Spoločníci Základná škola s materskou školou Klubina


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Klubina


Kataster Základná škola s materskou školou Klubina


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Klubina