Moja zóna

Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica

Angyalova ulica 26, 967 01 Kremnica
37948083
2021747057
Nemá
3-4 zamestnanci
10.10.2003
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica


Štatutári Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica


Spoločníci Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica


Predmety podnikania Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica


Kataster Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica