Moja zóna

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
00396869
2021554172
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
818 tis. €
-72,3 %
2018/2017