Moja zóna

Alexander Lavó STAV-KOM

Č. 992, 925 84 Vlčany
40510336
1048314663
Nemá
nezistený
21.01.2003
Demolácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A