Moja zóna

Ingrid Hurbanová

925 71 Trnovec nad Váhom
40510590
1048114881
Nemá
nezistený
03.02.2003
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A