Moja zóna

Juraj Košírel - HaZ.sk

900 52 Kuchyňa
40653366
1036340877
Nemá
nezistený
26.02.2003
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A