Moja zóna

Tomáš Švihorík

951 33 Hájske
41166230
1049178768
Nemá
nezistený
13.02.2004
Čin.súv.s krajin.úpravou

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A