Moja zóna

Tajana Halmová

Hollého 34, 927 05 Šaľa
41168984
1037178912
Nemá
0 zamestnancov
01.01.1999
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A