Moja zóna

Slavomír Burcák

Nový Riadok 15 A, 091 01 Stropkov
41555538
1044048555
Nemá
nezistený
01.03.2005
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A