Moja zóna

Mária Nusová

Stará ulica 18, 094 02 Slovenská Kajňa
41555759
Nemá
nezistený
01.04.2005
Kopírovanie,prípr.dokum.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A