Moja zóna

Juraj Kasarda

090 32 Vyšná Olšava
41556224
1074788143
Nemá
nezistený
10.06.2005
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A