Moja zóna

Pavol Bičej

091 01 Breznica
41556283
1072457265
Nemá
nezistený
22.06.2005
Výroba ost.kovových výr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A