Moja zóna

Jaroslav Bosák

Budovateľská 1, 091 01 Stropkov
41556526
1020769244
SK1020769244
0 zamestnancov
11.08.1992
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A