Moja zóna

Zoltán Koller

900 54 Jablonové
41636562
1047351910
Nemá
nezistený
06.09.2005
Generál.čistenie budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A