Moja zóna

Ľubomír Baumann

Družstevná 12, 900 66 Vysoká pri Morave
41716159
Nemá
nezistený
18.01.2005
Oprava motor.vozidiel

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A