Moja zóna

Jaroslav Križan

Nad Potokom 7, 900 51 Zohor
41719506
1075368591
Nemá
nezistený
22.06.2005
Výr.ost.stavebnost.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A