Moja zóna

Arnold Varga

925 82 Tešedíkovo
41843886
1037355616
Nemá
nezistený
05.09.2005
Výroba kov.konštrukcií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A