Moja zóna

Silvia Vyletelová

Narcisová 4, 927 05 Šaľa
41901274
Nemá
nezistený
11.01.2006
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A